Haga Plast är ett företag som arbetat i  i plastbranschen i över 30 år.
Vi utför arbeten i glasfiberarmerad plast till industrin.
Från ide eller ritning till färdig produkt.

 

Haga Industriplast AB
Åsagatan 48
395 93 Rockneby
Telefon: 0480- 665 82
 
E-post: hagaplast@telia.com
 
www.hagaplast.se
 
internt haga